logo
+31 (0)162 796 526

ma-vr 09:00-17:00u

9,6
5/5

16 beoordelingen

Juridische documenten

Privacyverklaring

LennMedia is een hosting- en telecomprovider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die LennMedia onder andere aanbiedt zijn (web)hosting, colocatie van servers, internet, (mobiele) telefonie, cloudoplossingen en 247-diensten (zoals alarm).

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe LennMedia omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens
LennMedia biedt zowel zakelijke dienstverlening, als dienstverlening aan particulieren aan. Dit betekent dat LennMedia zowel hosting- en telecomdiensten aan consumenten en bedrijven levert. In het geval de contractant een bedrijf betreft, is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.

Welke persoonsgegevens LennMedia verwerkt
In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:
a) Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
d) Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de persoon of organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij gegevens hebben ontvangen.
e) Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

Type dienst

Type gegevens

Bewaartermijnen

Verantwoordelijke

Grond voor verwerking

Algemeen

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon (van uw organisatie).

Tot einde dienstverlening

LennMedia

Uitvoering overeenkomst

Adres waar de diensten worden geleverd.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

(Bedrijfs)naam en adres voor facturatie.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek.

Zes maanden

LennMedia

Wettelijke verplichting

Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen.

Tot einde dienstverlening

LennMedia

Uitvoering overeenkomst

Gespreksopnames als u ons belt.

90 dagen

LennMedia

Gerechtvaardigd belang. LennMedia gebruikt deze gesprekken om onze dienstverlening te optimaliseren en als bewijs van gemaakte afspraken.

Colocatie

Naam, toegangsgeschiedenis en vingerafdruk.

Tot einde dienstverlening

LennMedia

Uitvoering overeenkomst, zelfstandig toegang tot het datacenter

Internetverbinding

ServiceId verbinding, LineId en publiek IP-adres.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

VoIP-telefonie

IP-adres en MAC-adres toestel, naam en telefoonnummer contacten.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Mobiele telefonie

Simkaartnummer, toestelnummer (IMEI), grensovergang-berichten en bundelnotificaties.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

VoIP en mobiel

Gebruikgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld.

Zes maanden

LennMedia

Uitvoering overeenkomst

Geluidsopnames van uw gesprekken indien u deze functionaliteit afneemt.

Afhankelijk van de gebruiker

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

247 Alarm

Contactgegevens sleutelhouders.

Tot einde dienstverlening

Opdrachtgevende partij

Uitvoering overeenkomst

Website en smartphone applicaties

Bezoekstatistieken, functionele en statistische cookies.

Eén jaar

LennMedia

Gerechtvaardigd belang. LennMedia gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar website en applicaties, om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging.

Website

Ingevulde gegevens contactformulier.

Eén jaar

LennMedia

Uitvoering overeenkomst

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt LennMedia uw gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk uw mailadres te weten. Om u te voorzien van een mobiel abonnement moet LennMedia over uw telefoonnummer beschikken.

Daarnaast gebruikt LennMedia gegevens bij het oplossen van technische problemen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt LennMedia gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft LennMedia contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa (EER) bevindt, dan garandeert LennMedia dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

LennMedia is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is LennMedia verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft LennMedia minimaal de volgende informatie van u nodig:
– uw volledige naam;
– uw adres;
– een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door LennMedia worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover LennMedia beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is LennMedia van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop LennMedia uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om LennMedia een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Contactgegevens
Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.

LennMedia
Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout
info@lennmedia.nl

LennMedia kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018.